บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 3)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 3)
วันที่ : 25 June 2023 / 258 views
     สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน วารสารฉบับที่ ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นวารสารฉบับที่ 3 ของปี 2566 ซึ่งมีบทความที่น่าสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะ original article ที่มีถึง 3 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรม การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และผลลัพธิ์การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 4 แนวปฏิบัติ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนั้นผมมั่นใจว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในการดูแล สุขภาพตนเอง และการปฏิบัติงาน ในส่วนของจดหมายถึงบรรณาธิการ หรือ letter to the editor ก็มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจทุกเรื่อง ในส่วนของนานาสาระก็มีบทความที่หลากหลายให้ท่านผู้อ่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในส่วนของผมเองนั้นมีความประทับใจในบทความส่วนของ clinical tracer ที่ทางแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รวบรวม patient experience ต่างๆ การแก้ปัญหาของผู้ให้บริการจนผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี บางเรื่องอ่านแล้ว น้ำตาไหลออกมาเองก็มีนะครับ ผมว่าทีมพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกให้การบริการผู้ป่วยอย่างยอด เยี่ยม สุดประทับใจ

     วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำออกมาเผยแพร่เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว และกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำวารสารนี้ให้มีคุณภาพ และเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหา สาระที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่าน กองบรรณาธิการพร้อมรับบทความในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากทุกท่านครับ

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
บรรณาธิการหลักวารสาร

>> วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 3